Bli med i koret Contagious

Korinteressert? Nytt kor er startet for unge voksne. - Har du musikalske talenter? - Vil du synge flerstemt og lovsynge Gud sammen med andre? - Har du lyst på en tjeneste innen kor? Da er CONTAGIOUS koret for deg! Velkommen…

Les mer