BønnOG lovsang

gra-bakgrun

BØNN- OG LOVSANGSMØTE

Annen hver onsdag i mnd. vil det være «Bønn og lovsangsmøte»  Disse to elementene er viktig på disse onsdagene foran vi skal erfare et «Guds nærvær» i samlingene. Og når «Guds nærværet» er tilstede ønsker vi å lytte til hva vår Far i himmelen har å meddele oss og så gi mulighet til å dele det med hverandre når/om det blir naturlig. Forbønn for hverandre vil også være en del innholdet i disse møtene. Så om du er syk så vil det være mulighet til å få forbønn for dette.(Helbredelsesrom) Det blir også forbønn for andre ting som trykker på eller om du ønsker bare å bli velsignet. Jesus er vår forløser .

Kom å være sammen med oss og lovpris Jesus og be om det som Den Hellige Ånd minner oss om. Vil du se og oppleve Jesus i funksjon, så kom på disse kveldene . VÆR VELKOMMEN!!

Møtene er onsdager oddetallsuker kl 1830.