gra-bakgrun

CONTAGIOUS  GOSPELKOR

«Contagious gospelkor” er et gospelkor med fokus på trivsel, sangkvalitet og lovprising. Vi startet november 2015 og fikk raskt mange glade medlemmer. Vår målgruppe er unge mennesker i alder 18-30 år. Vi ønsker nye medlemmer velkommen i både i band og kor. Stabilitet er viktig for oss og annenhver torsdag (partallsuker) er satt av til øving i Salems hovedsal fra 18:30-20:30. Ta kontakt og meld din interesse til styreleder Therese Holthe eller dirigent Sondre Linstad-Hurum for mer informasjon (søk oss opp på facebook og skriv melding).