gra-bakgrun

D Y P D Y K K

Dypdykk er en mulighet til å dykke dypere i bibelen, stille spørsmål og diskutere rundt det som blir undervist.
Vi ønsker at dette skal være et sted der folk kan få undervisning og bli utrustet til disipler,
få prøve ut nådegaver og bli enda bedre kjent med menigheten og med Gud!
Annen hver onsdag. kl. 18.30-20.30.

DATOER HØST 2017:
20. september
4. oktober
18. oktober
1. november
15. november
29. november
13. desember