gra-bakgrun

D Y P D Y K K

Dypdykk er en mulighet til å dykke dypere i bibelen, stille spørsmål og diskutere rundt det som blir undervist.
Vi ønsker at dette skal være et sted der folk kan få undervisning og bli utrustet til disipler,
få prøve ut nådegaver og bli enda bedre kjent med menigheten og med Gud!
Siste tirsdag i mnd. kl. 18.30-20.30

Datoer vår 2017:
31. januar
28. februar
28. mars
25. april
30.mai