En inkluderende kirke hvor vi når mennesker som ikke tror

Søndag kl 1900.

Lytt til podcast fra talene våre.

img_1741

Tjeneste på Kveldsmøte

Å engasjere seg i menigheten gir eierskap og fellesskap. Derfor anbefaler vi på det sterkeste å bli med i en tjenestegruppe i det arbeidet du er med i. Gud har utrustet oss med både nådegaver å naturgaver. Den lokale menigheten gir en unik mulighet til å få brukt og utviklet disse gavene. Les mer om tjenestegruppene våre her.

Salem FOLK

FOLK er et TEAM som jobber for å skape et godt og åpent felleskap rundt Kveldsmøtene i Salem. Praktisk talt kan man dele FOLK inn i tre undergrupper:

  • FOLK Connect: Jobber med en del praktiske oppgaver før, under og etter kveldsmøtet. Teamet har også ansvar for å skape en god og inkluderende atmosfære. Teamet står på stand i kaffeen etter kveldsmøtet.
  • FOLK Kreativ: Har ansvar for estetikk, grafikk og media knyttet til kveldsmøtene.
  • FOLK Café: Har ansvar for organisering og drift av cafeen etter kveldsmøtene.
salemfolk

Salem Sosial

Salem Sosialt ønsker å bidra til at folk i menigheten skal ha en ekstra arena å bli kjent med hverandre på i tillegg til Kveldsmøtet i Salem Kristiansand. Vi arrangerer eventer med jevne mellomrom på ulike dager i uken. Vi gleder oss til å bli kjent med deg

I vår planlegger vi følgende med Salem Sosial:

Kubb og Chill i Bertes – Søndag 27 aug

Håndverkeren – Søndag 17 sep

Tur til odderøya – Søndag 8 okt

Bowling – Lørdag 28 okt

Hybelkveld – Torsdag 23 nov

Småfelleskap

Alle som ser på Salem som sin menighet anbefales å delta både i det store fellesskapet, i et småfellesskap og i tjeneste.

Hvorfor?

* Jesus forholdt seg både til store folkemengder og en mindre gruppe. De første kristne gjorde det samme (Apg.2.42-47)

* Vi trenger fellesskap der vi kan bli inkludert, sett, elsket og savnet. Et sted der vi kan være ærlige med livet. Et sted der vi kan dele tanker om det som har blitt undervist om på møtene, inspirere og utfordre hverandre til å leve kristenlivet i hverdagen, vokse stadig nærmere Gud, finne områder å tjene andre på og utfordres til å dele evangeliet. Dette er vanskelig å få til i det store fellesskapet på møtene.

* For mennesker som enda ikke kjenner Jesus kan det ofte være lettere å bli invitert til en uformell samtale om tro rundt et stuebord enn på et møte i en kirke. Vi ønsker at småfellesskapene skal være et sted der folk møter Jesus.

* Er du ny i Salem, kan det å bli med i et småfelleskap være en god måte å bli kjent med noen i menigheten på.