L O V S A N G

I Salem har vi et stort musikkmiljø og lovsang har en sentral plass i våre møter. Vi ønsker å gi respons til Gud for det Han har gjort for oss og å tilbe og prise Han! Vi har flere lovangsteam som spiller på både gudsjenester, Kveldsmøter og bønnemøter. Å bringe Guds rike nært og å lede menigheten i lovsang og tilbedelse er vår fremste hensikt og vi ønsker å stadig utvikle og utvide arbeidet. Ta kontakt hvis du har spørsmål eller ønsker å være med i lovsangstjenesten!
Velkommen!