gra-bakgrun

MANNSKVELD

I Salem har vi Mannskveld annenhver MANNdag kl 1900. Vi møtes som mannfolk uten “maske” og med lave skuldre for å snakke sant om livet. Kveldsmat og fellesskap.