Menighetsmøte 11.otober

Menighetsmøtekveld
Velkommen til høstens menighetsmøte!
Styret har i lengre tid jobbet med hovedpastorspørmålet og det vil i møtet bli stemt over om vi skal sende et kallsbrev.
 
Vi får også besøk av menighetsplantingen på Hellemyr og startskuddet går for en spennede pengeaksjon!
Vi ser fram til et flott menighetsmøte hvis vi skal være sammen om noen viktige saker! Kom, kom, kom!

Er du medlem og ikke mottatt innkalling pr. post eller epost – kontakt kontoret på post@salem.as.
Det er dessverre har noen mottatt innkalling som søppel-epost