Menighetsmøte 21.mars

Planlagt menighetsmøte 21. mars FORBLIR på tirsdag 21.mars 19.30-21.30.
Kjell Birkeland og Torben Joswig kommer og vi skal snakke om hvordan vi skal organisere
menighetens lederstruktur og hva som kjennetegner en menighet på denne størrelsen.

VELKOMMEN!