gra-bakgrun

L U N D   S O U L   C H I L D R E N

I Salem misjonsmenighet har vi et eget barnekor. Lund Soul Children er for barn i alderen 4-13 år.
Vi øver på torsdager i festsalen fra kl.17.30-18.30. 

Vi ønsker å være et inkluderende og levende kor med gutter og jenter, som liker sang, dans og sprell.

Sjekk ut vår Facebook-sidefor mer info!
www.facebook.com/Lund-Soul-Children-192714234445168