gra-bakgrun

Staben

 

Administrativ leder:

Susanne Ilebekk Nordbø
mobil: 97 19 19 12
mail: susanne@salem.as


Pastor:

Johnny Omdal
mobil: 984 23 910
mail: omdaljohnny@gmail.com
Info: Ansatt i 100% stilling


 

 Pastor:

Elin Fagerbakke
mob: 915 53 004
email: elf@kvinnerinettverk.no
Info: Ansatt i 20% stilling


 

Ungdompastor:

Ellen Merete Drønen
mob. 416 35 666
email. ellenmeretenos@gmail.com
Info: Ansatt i 80% stilling


 

Ettåring i ungdomsarbeidet:

Isak Osmund Voie
mob: 909 60 123
email: isakvoie@hotmail.com
Info: Ansatt i 100% stilling


 

Etter Skoletid:

Åse Gunn Mosvold Hogga
mob. 971 00 027
email: th.hogga@gmail.com
Info: Ansatt i 40% stilling


 

Barne og familiearbeid:

Marthe Breen
mob: 911 89 586
email: marthe@salem.as
Info: Ansatt i 30% stilling


 

Grafisk arbeid:

Sunniva Hamnes Johansen
mob: 924 81 362
email: sunniva@salem.as/sunnivahamnes@gmail.com
Info: Ansatt i 20% stilling


 

Omsorgspastor:

Harrald Grønlund
mob: 414 14 059
email: hgronlun@yahoo.no
Info: 20 % frivillig stilling

 

 

Hovedledere

Veileder og forbønnstjeneste:

Harrald Grønlund
mob: 414 10 59
email: hgron lun@yahoo.no


 

Seniorarbeidet:

Marit Hagane
mob: 932 64 444
email: marit.hagane@yahoo.com


 

Misjonsrådet:

Bjørn Stian Hellgren
mob: 954 94 857
email: bjornstianh@gmail.com


 

Teknikk:

Lasse Eid Berntsen
mob: 913 34 755
email: lasseeeid@gmail.com