Diakonidagen 20.oktober

Diakonidagen 20.oktober 2018 – Evangeliet i handling

Nasjonal fagdag for diakoni i Misjonskirken Norge ble holdt for første gang i fjor høst. Dette var så vellykket at vi ønsker å invitere til fagdag også i 2018.

I Jesu liv er det å hjelpe mennesker i nød, helbrede det ødelagte og forkynne evangeliet fullstendig sammenvevet. Diakoni kan vi si er evangeliet i handling. Stadig flere av våre menigheter viser stort engasjement i sine nærmiljø. Diakonidagen samler menigheter som har eller som ønsker starte, diakonale arbeid lokalt, til inspirasjon, faglig påfyll og erfaringsdeling.

Disse bidrar:

Arvid Solheim, daglig leder i Blå Kors Kristiansand

Silje Sjøtveit, diakoni i Rjukan kirke

Eilif Tveit, pastor i Lyngdal misjonskirke

Øyvind Slåtta, pastor i Drammen misjonskirke og misjonskonsulent i Misjonskirken Norge

Ellen Merete Drønen, ungdomspastor i Kristiansand misjonskirke Salem

Åse Gunn Mosvold Hogga, leder av Etter skoletid i Kristiansand misjonskirke Salem

 

PROGRAM

1030    Kaffe

1100    Velkommen  v/Geir Johannesen

1115     Sesjon 1: Arvid Solheim m/fl. Samtale.

1230    Lunsj

1315     Sesjon 2: Silje Sjøtveit. Samtale.

1430    Sesjon 3:

             – Slik kan en diakoniplan se ut v/Eilif Tveit

             – Lokalmenigheten og arbeid for rettferdighet v/Øyvind Slåtta

             – Diakoni blant barn og unge v/Åse Gunn Mosvold Hogga og Ellen Merete Drønen

1545     Oppsummering v/Eilif Tveit

 

  • Tid: 20. oktober 2018 kl.1030-1545
  • Sted: Kristiansand misjonskirke Salem
  • Pris: 250 kr per deltaker
  • Påmelding: Via checkin.no, link kommer!

Kontakt oss

Kristiansand Misjonskirke Salem
Industrigata 28
4632 Kristiansand

38 04 90 50


Kontoret er åpent:
Tirsdag og torsdag - 10:00-14:00

 Powered by Cornerstone