Diakoni i Salem

Kristiansand Misjonskirke Salem rekker ut en hjelpende hånd til små prosjekt i nabolaget.

 

I Salem har vi startet opp ett nytt arbeid som retter seg mot praktiske behov i menigheten og ut til mennesker som ikke går i menigheten. Arbeidet går gjennom menighetens diakonitjeneste, men er avhengig av at hele menigheten er med og bidrar. Det er først og fremst et tilbud om å være med og gjøre noe praktisk for søsken i menigheten, eller å motta hjelp dersom det er aktuelt.

 

Til å begynne med vil vi bruke navnet «Tilstede Salem», men når arbeidet vokser og når ut over bydelen vår, har vi mulighet til å bli en del av «TilStede Norge» som har arbeid i Grimstad og Vennesla. Da vil navnet endres til «Tilstede Lund» eller «Tilstede Kristiansand».  Dette vil vi ta opp på menighetsmøte, så menigheten er med og beslutter om hva vi skal gjøre videre når den tid kommer. 

 

Nå vil vi starte opp et arbeid som først og fremst skjer gjennom menigheten Salem’s medlemmer, der vi går sammen og tar vare på hverandre og de som Gud har lagt på våre hjerter. Når vi kommer sammen som menighet blir vi både sterke og i stand til å hjelpe folk rundt oss på en måte vi aldri klarer alene. Våre naboer vil se en menighet i funksjon, og etter at de har møtt oss gjennom praktisk arbeid, blir det enklere å invitere folk med til samlinger eller aktiviteter.

 

Rent praktisk foregår arbeidet på følgende måte: Den som kjenner til behov som kan møtes av en liten gruppe mennesker i løpet av ett par timer, melder dette inn til tilstede@salem.as eller ringer det inn til 970 33 025 mellom kl. 17:00 og 19:00 (SMS går også bra). Så vil behovet sendes ut til menigheten, og de som kan tenke seg å bidra, svarer på henvendelsen og deretter planlegger vi arbeidet. 

 

Dersom det ikke kommer inn frivillige til arbeidet, vil vi svare at vi ikke kan hjelpe til. Men det vil nok høre til sjeldenhetene. Det er en ånd av dugnad og hjelpsomhet i menigheten, og vi regner med at det vil bli god pågang av hjelpsomme hender til store og små prosjekt.

 

De forskjellige typer arbeid som er aktuelle, er f.eks hjemmebesøk, enkelt hagearbeid, vedbæring, søppelkjøring, skuffe snø, øvelseskjøring, leksehjelp, transport osv osv. Alle typer arbeid som krever fagperson faller utenfor dette hjelpearbeidet, av naturlige grunner. Samtidig vil alle yrkeserfaringer som finnes representert i menigheten være til stor nytte i arbeidet vi gjør.

 

 

Diakoniutvalget i Salem

ved Solfrid og Asle Johnsen

Åse Gunn Hogga

Anette Paulsen

og Gorm Danielsen

Kontakt oss

Kristiansand misjonskirke Salem
Industrigata 28
4632 Kristiansand

Telefon: 38 04 90 50
Kontoret er stengt inntil videre, kontakt oss via e-post:
E-post: post@salem.as

Kontor nr.: 3050 20 30899
Vipps for gaver: #22093
Organisasjonsnr: 971428147

 Følg oss

Facebook: Kristiansand misjonskirke Salem

Instagram: @krsandmisjonskirkesalem

                                                                                                English information

Powered by Cornerstone