Praktisk hjelp

Vi fortsetter arbeidet under korona - med de hensyn og tilpasninger som er nødvendig i disse tider. Meld deg som frivillig så mottar du anonymisert infomail om ulike behov, eller meld inn behov til:

www.tilstede.no // 938 555 77 // kristiansand@tilstede.no

 

Tanken med Tilstede er like enkel som den er smart. Målet er å koble mennesker med behov opp mot mennesker som vil hjelpe. Dette arbeidet har pågått i snart 10 år i Grimstad, med gode resultater i mange forskjellige typer prosjekter og småjobber. En av mine egne erfaringer fra tidligere menighetsarbeid, har vært nettopp dette at arbeid som menigheten har gjort i fellesskap, for grupper av mennesker utenfor menigheten, har bidratt sterkt til å knytte folk sammen og gi en langt større grad av tilhørighet enn det som fantes før arbeidet ble utført. 

 

Det ble skapt gode og mellommenneskelige relasjoner innad i menigheten, som hadde stor betydning for hvordan den enkelte i menigheten fungerte på alle plan. Dette er erfaringer jeg har fått i andre sammenhenger også, og da jeg for noen år siden fikk høre om Tilstede i Grimstad, meldte jeg meg på listen der med en gang, for å få et innblikk i hvordan ting fungerte. Og da det ble aktuelt å starte en avdeling her i Kristiansand, var jeg en av de som var positive. Jeg tror det kan bety mye for menigheten på Lund å være med på denne typen arbeid, som har et stort potensiale når det gjelder å koble sammen personer fra alle menigheter i hele Kristiansand til et "felleskristent hjelpearbeid», som det står i brosjyren til Tilstede. 

 

En av fordelene med Tilstede Kristiansand er at de som mottar informasjon om ting som skjer, er motiverte medlemmer som ønsker å være med å jobbe praktisk for sine nærmeste. I utgangspunktet tror jeg at hver og en i menigheten har denne innstillingen, men det er ikke alle det passer for i en travel hverdag, og da er det også mest praktisk at ikke alle trenger å motta mailer de ikke har interesse av. Nå må man aktivt gå inn på hjemmesiden til Tilstede (eller sende en SMS til meg) så vil man legges til på mailinglisten og motta nyheter om ting som skjer. Det er fullt mulig å bare være med på listen uten å bidra med noe, så det er ingen forpliktelser.

 

Til å begynne med legges det størst vekt på å få med så mange som mulig i ressursgruppen, før man melder inn behov. Når behovene kommer inn, vil vi helst ha en passe stor gruppe som vil kunne bidra med forskjellige ting.

 

Mvh Gorm

 

Ønsker du å melde deg som frivillig?
Vil du lese mer om arbeidet Tilstede gjør?
Har du et behov som du vil melde?

Gå inn på www.tilstede.no for mer informasjon

 

 

Kontakt oss

Kontakt oss

Adresse
Kristiansand misjonskirke Salem
Industrigata 28
4632 Kristiansand

38 04 90 50
post@salem.as

Org. nr: 971 428 147

Konto: 3050 20 30899
Vipps: #22093

 Følg oss

Facebook: Kristiansand misjonskirke Salem

Instagram: @krsandmisjonskirkesalem

                                                                                                English information

Powered by Cornerstone