Småfellesskap

 

Alle som ser på Salem som sin menighet anbefales å delta både i det store fellesskapet, i et småfellesskap og i tjeneste.

 


Hvorfor?

* Jesus forholdt seg både til store folkemengder og en mindre gruppe. De første kristne gjorde det samme (Apg.2.42-47)

* Vi trenger fellesskap der vi kan bli inkludert, sett, elsket og savnet. Et sted der vi kan være ærlige med livet. Et sted der vi kan dele tanker om det som har blitt undervist om på møtene, inspirere og utfordre hverandre til å leve kristenlivet i hverdagen, vokse stadig nærmere Gud, finne områder å tjene andre på og utfordres til å dele evangeliet. Dette er vanskelig å få til i det store fellesskapet på møtene.

* For mennesker som enda ikke kjenner Jesus kan det ofte være lettere å bli invitert til en uformell samtale om tro rundt et stuebord enn på et møte i en kirke. Vi ønsker at småfellesskapene skal være et sted der folk møter Jesus.

* Er du ny i Salem, kan det å bli med i et småfelleskap være en god måte å bli kjent med noen i menigheten på.


Hva?

* En samling mennesker som møtes jevnlig i hjemmene, med Gud i sentrum.

* De fleste småfellesskapene møtes torsdag kveld i partallsuker (noen møtes på andre tidspunkt), og holder på ca 1,5-2timer.

* Alle småfellesskapene har en leder og en medleder som følges opp av Salem.

* Annenhver uke sendes det ut samtaleopplegg til lederne fra søndagens taler (en fra 11-møtet og en fra 19-møtet) som det anbefales å bruke som utgangspunkt for samtale.

* Innholdet i kveldene er noe ulikt i de forskjellige gruppene. Men Salem ønsker at alle samlingene skal inneholde disse fire elementene:

- Menneske til menneske (dele liv)

- Gud til menneske (undervisning/samtale om et tema)

- Mennesket til Gud (tilbedelse)

- Vi til verden (utadrettet fokus)

* Målet er vekst i form av at nye mennesker, både troende og ikketroende, blir invitert og inkludert. Når småfellesskapet blir for stort (de fleste er under 10 personer), kan medlederen gå ut og starte et nytt småfellesskap. 


Hvordan?

* Påmelding via kontaktskjema. Trykk her.

* Spør en du kjenner som er i et småfellesskap om du kan bli med på en samling.

 

Formiddag i Salem

Hver 1. tirsdag i måneden kl. 11.00 i festsalen.

Møteplass for alle som har fri om formiddagen. Hovedtyngden av de som kommer er 60 år og oppover.

Samlingene har et uformelt preg. Vi får besøk av spennende gjester som bidrar med tale, foredrag, sang og musikk. Nydelig lunch og tid til samtale rundt bordene.


P R O G R A M   V I N T E R  O G  V Å R  2 0 2 0


4.februar kl.11

Gjest: Gordon Tobiassen og temaet er Israel.
Tom Georg og Helge synger for og med oss!

 

3. mars kl.11

I dag blir Elin Fagerbakke med og deler fra sitt liv.
Tangstad team synger.

 

April

Ikke formiddags treff i april siden første tirsdag er midt i påskeuka.
Salem inviterer til påskemøter. Se annonse etter hvert.

 

5.mai kl.11

Dagens gjester er Kai Tønnessen og Randesundskameratene?

 

9.juni (Nb! Dato) Vi drar på busstur!! Trond Gundersen er vår glade sjåfør og guide!! Mer info etter hvert! Trekkspillet har han også med!

Kai T, Wilhelm, Ragnar Ringvold, Harald Avtjern, Elin

Solheim blå kors

Tangstad team, Tom Jarle, Trivselsteamet, Bjørn Gordon Jensen, Elin og Johan, Eva

 

 

DU er varmt velkommen til vinterens og vårens møtepunkt!!!!
Kontaktperson: Marit Hagane 93264444

 

 

Besøkstjeneste/ skyss for eldre

Menigheten har et besøksteam som jevnlig besøker de eldste i menigheten.

Vi gir tilbud om skyss til de som trenger det til samlingene i Salem.

De som ønsker besøk/skyss må gjerne ta kontakt med besøksteamet.

Kontaktperson: Harald Grønlund. Mobil: 414 14 059

Kontakt oss

Kristiansand Misjonskirke Salem
Industrigata 28
4632 Kristiansand

38 04 90 50


Kontoret er åpent:
Tirsdag og torsdag - 10:00-14:00

 Følg oss

facebook.com/salemkristiansand

facebook.com/kveldsmøte

Instagram: @krsandmisjonskirkesalem
Instagram: @salemkveldsmote

Misjonskirken Norge

Ansgar Høyskole

                                                                                                English information

Powered by Cornerstone