Formiddag i Salem

Hver 1. tirsdag i måneden kl. 11.00 i festsalen.

Møteplass for alle som har fri om formiddagen. Hovedtyngden av de som kommer er 60 år og oppover.

Samlingene har et uformelt preg. Vi får besøk av spennende gjester som bidrar med tale, foredrag, sang og musikk. Nydelig lunch og tid til samtale rundt bordene.


P R O G R A M   VINTER OG VÅR 2019


Tirsdag 10.jan:
Vi deltar i felles formiddagstreff i forbindelse med  fellesmøtene!
NB!! Denne samlingen er i Q42
Oddvar Søvik + andre
Mulighet for å kjøpe lunchbuffet i kafé etter samlingen

Tirsdag 5.feb:
SANGEVANGELISTENE Elin Fagerbakke og Johan Berglihn er sammen med oss!!!!  Svingende ord og toner.

Tirsdag  5.mar:
Kristin Brandsæter Torgersen taler og leser dikt!! Glimt fra Skjærgårdssang
Tom Georg Gabrielsen og Helge Johannesen synger og spiller

Tirsdag 2. apr:
Gled deg!!
Jan-Olav Andreassen taler
Sang av Anton Ringøen

Tirsdag 7.mai: 
Wiggo Skagestad er gjest sammen med
Tangstad team!!

Tirsdag 4.jun: 
Vi drar på tur sammen!
Geir Johannessen blir med! 
Mer opplysninger kommer!

 

DU er varmt velkommen til vinterens og vårens møtepunkt!!!!
Kontaktperson: Marit Hagane 93264444

 

 

Besøkstjeneste/ skyss for eldre

Menigheten har et besøksteam som jevnlig besøker de eldste i menigheten.

Vi gir tilbud om skyss til de som trenger det til samlingene i Salem.

De som ønsker besøk/skyss må gjerne ta kontakt med besøksteamet.

Kontaktperson: Harald Grønlund. Mobil: 414 14 059

Kontakt oss

Kristiansand Misjonskirke Salem
Industrigata 28
4632 Kristiansand

38 04 90 50


Kontoret er åpent:
Tirsdag og torsdag - 10:00-14:00

 Powered by Cornerstone