BØNN- OG LOVSANGSMØTE
 

Hver onsdag vil det være «Bønn og lovsangsmøte»  Disse to elementene er viktig på disse onsdagene for at vi skal erfare et «Guds nærvær» i samlingene. Og når «Guds nærværet» er tilstede ønsker vi å lytte til hva vår Far i himmelen har å meddele oss og så gi mulighet til å dele det med hverandre når/om det blir naturlig. Forbønn for hverandre vil også være en del innholdet i disse møtene. Så om du er syk så vil det være mulighet til å få forbønn for dette. Det blir også forbønn for andre ting som trykker på eller om du ønsker bare å bli velsignet. Jesus er vår forløser .

Kom å være sammen med oss og lovpris Jesus og be om det som Den Hellige Ånd minner oss om. Vil du se og oppleve Jesus i funksjon, så kom på disse kveldene . VÆR VELKOMMEN!!

Møtene er hver onsdag kl 1830.
Sted: Bønnekapellet..
Oppstart for vinter/vår 2019: 16.januar.
Kontaktperson: Harald Grønlund.

 

ANDRE BØNNEMØTER:

I forkant av gudstjenesten kl.11 søndag formiddag (kl.1030), og i forkant av Kveldsmøte kl.19 søndag kveld så vil det også
være bønnemøte som er åpent for alle som vil. Da samles vi i bønnerommet bakerst i hovedsalen i 1.etg. Velkommen til å delta også her.

Torsdager kl.9-10 samles staben og de som ønsker det til en bønnesamling i bønnerommet. Velkommen.

Kontakt oss

Kristiansand Misjonskirke Salem
Industrigata 28
4632 Kristiansand

38 04 90 50


Kontoret er åpent:
Tirsdag og torsdag - 10:00-14:00

 Powered by Cornerstone