MANNSKORET

Mannskoret i Salem startet opp i 2006. I 2012 skjedde en fornyelse i koret med Tom W. Klein som dirigent, Leif Arnesen på piano/keyboard og Stein Bentsen på bassgitar.

Det er i dag 30+ aktive medlemmer i koret og vi samles til øvelse annenhver mandag kl. 19  (partallsuker) i Festsalen i Salem.  Det blir også tid til fellesskap, litt servering og en andakt.

Vi synger på gudstjenester i Salem, i andre menigheter og forsamlinger etter invitasjon ca. en gang i måneden.

Repertoaret strekker seg fra de gode, gamle kristne sangene og salmene til mer jazzinspirerte arrangementer over negro spirituals. Vi synes bredde er viktig, både i forhold til repertoar og sammensetning – det er plass for alle i mannskoret. Vi ønsker oss flere sangere, spesielt ønsker vi oss flere i aldergruppen 40-60år. Velkommen innom!

Det er en medlems kontingent på kr. 200,- pr. semester.

Kontaktperson: Karl Mosvold (karl@mosvold.no el. 9161 3107)

Kontakt oss

Kristiansand Misjonskirke Salem
Industrigata 28
4632 Kristiansand

38 04 90 50


Kontoret er åpent:
Tirsdag og torsdag - 10:00-14:00

 Powered by Cornerstone