Staben

 

Hovedpastor:

Geir Johannessen
email: geir@salem.as
Info: Ansatt i 100% stilling

 

Administrativ leder:

Susanne Ilebekk Nordbø (permisjon til 1.oktober 2019)
mail: susanne@salem.as
Info: Ansatt i 70% stilliing

Vikar:
Rolf Henning A.N. Vihovde
mail: rolfhenning@salem.as
Info: Ansatt i 60% stilling


Pastor:

Elin Fagerbakke
email: elf@kvinnerinettverk.no
Info: Ansatt i 20% stilling

Kveldsmøteleder:

Silje Christiane Kristiansen
mobil: 930 28 964
mail: siljeckristiansen@gmail.com
Info: Ansatt i 50% stilling


 

Ungdompastor:

Ellen Merete Drønen
mob. 416 35 666
email. ellenmeretenos@gmail.com
Info: Ansatt i 40% stilling ungdomsarbeid, 20% forkynnelse


 

Ungdomsarbeider:

Johannes Øverland
mob: 954 87 387
email: johannes.aanonsen@hotmail.com
Info: Ansatt i 30% stilling


 

Etter Skoletid:

Åse Gunn Mosvold Hogga
mob. 971 00 027
email: aase.mosvold.hogga@gmail.com
Info: Ansatt i 40% stilling


 

Barne og familiearbeid:

Marthe Breen
mob: 911 89 586
email: marthebreen@gmail.com
Info: Ansatt i 20% stilling


 

Omsorgspastor:

Harald Grønlund
mob: 414 14 059
email: hgronlun@yahoo.no
Info: 20 % frivillig stilling

 

 

Hovedledere

Leder av lederskapet:
Geir Fagerbakke
Mob: 404 01 813
Epost: geir.fagerbakke@heimen.org

Medlemmer i lederskapet:
Svein Stordahl - nestleder
Halfdan Hagane
Elin Holthe
Harald Grønlund
Kjetil Breen - referent
Sunniva Hamnes Eid
Bente Borge Johannessen
Bjørn Stian Hellgren - vara
 


Bønn og veiledning:

Harald Grønlund (frivillig omsorgspastor)
mob: 414 10 59
email: hgronlun@yahoo.no

 

 

 

Kontakt oss

Salem Misjonsmenighet
Industrigata 28
4632 Kristiansand

38 04 90 50


Kontoret er åpent:
Tirsdag og torsdag - 10:00-14:00

 Powered by Cornerstone