Formiddagstreff


 

Formiddag i Salem


Pga. koronasituasjonen i Norge er alle arrangement i Salem avlyst inntil videre.
Dette gjelder også Formiddag i Salem. Samlinger merket med rødt under er derfor avlyste inntil en evt. annen beskjed gis.

 

Hver 1. tirsdag i måneden kl. 11.00 i festsalen.

Møteplass for alle som har fri om formiddagen. Hovedtyngden av de som kommer er 60 år og oppover.

Samlingene har et uformelt preg. Vi får besøk av spennende gjester som bidrar med tale, foredrag, sang og musikk. Nydelig lunch og tid til samtale rundt bordene.


P R O G R A M   V I N T E R  O G  V Å R  2 0 2 0


4.februar kl.11

Gjest: Gordon Tobiassen og temaet er Israel.
Tom Georg og Helge synger for og med oss!

 

3. mars kl.11

I dag blir Elin Fagerbakke med og deler fra sitt liv.
Tangstad team synger.

 

April

Ikke formiddagstreff i april siden første tirsdag er midt i påskeuka.
Salem inviterer til påskemøter. Se annonse etter hvert.

 

5.mai kl.11

Dagens gjester er Kai Tønnessen og Randesundskameratene?

 

9.juni (Nb! Dato) Vi drar på busstur!! Trond Gundersen er vår glade sjåfør og guide!! Mer info etter hvert! Trekkspillet har han også med!

Kai T, Wilhelm, Ragnar Ringvold, Harald Avtjern, Elin

Solheim blå kors

Tangstad team, Tom Jarle, Trivselsteamet, Bjørn Gordon Jensen, Elin og Johan, Eva

 

 

DU er varmt velkommen til vinterens og vårens møtepunkt!!!!
Kontaktperson: Marit Hagane 93264444

 

 

Besøkstjeneste/ skyss for eldre

Menigheten har et besøksteam som jevnlig besøker de eldste i menigheten.

Vi gir tilbud om skyss til de som trenger det til samlingene i Salem.

De som ønsker besøk/skyss må gjerne ta kontakt med besøksteamet.

Kontaktperson: Harald Grønlund. Mobil: 414 14 059

Kontakt oss

Kontakt oss

Adresse
Kristiansand misjonskirke Salem
Industrigata 28
4632 Kristiansand

38 04 90 50
post@salem.as

Org. nr: 971 428 147

Konto: 3050 20 30899
Vipps: #22093

 Følg oss

Facebook: Kristiansand misjonskirke Salem

Instagram: @krsandmisjonskirkesalem

                                                                                                English information

Powered by Cornerstone